Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Ruse Group Oy / (Ruse App).
Voimassa 1.6.2022 tai sitä myöhemmin rekisteröityville käyttäjille.

Tietosuojalauseke kuvaa Ruse Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (me) asiakkaiden henkilötietojen keräämiseen, käsittelemiseen, siirtämiseen ja luovuttamiseen liittyvät periaatteet. Asiakas (”sinä”, ”käyttäjä” tai ”rekisteröidy”) on henkilö, joka käyttää internet sivujamme tai palvelujamme
(”verkkopalvelut”) tai muuten ottaa meihin yhteyttä. ”Palvelullamme” tarkoitetaan meidän digitaalista palvelualustaamme (internet-sivujamme ja/tai mobiilisovellustamme), jonka kautta kanssamme yhteistyösopimuksen tehneet palvelualojen toimijat tarjoavat palveluita tai vastaavaksi rinnastettavia
tuotteita, palvelun käyttäjille ostettavaksi.

Tämä tietosuojaseloste soveltuu kaikkiin verkkopalvelumme toteuttamisen yhteydessä käsittelemiimme henkilötietoihin, mukaan lukien internet-sivuillamme vierailevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn ja yhteistyökumppaneidemme henkilöstön henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tietoturvaseloste koskee kuitenkin ainoastaan meidän suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä, eikä se kata kolmansien osapuolten suorittamaa tietojen käsittelyä. Soveltuvan sääntelyn mahdollistamissa rajoissa emme ole
vastuussa kolmannen osapuolen suorittamasta henkilötietojen/tietojen käsittelyssä.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten sinä rekisteröitynä voit käyttää voimassa olevan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Ota yhteyttä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen mikäli haluat lisätietoja tietosuojaselosteestamme.

1. Ruse Group Oy, 040-7553642, Y-3245822-7, co/Janne Palo, Vaaramentie 1 A 2, 60510 Hyllykallio
info@ruseapp.fi
www.ruseapp.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät sekä tietojen säännönmukaiset tietolähteet.

Keräämme henkilötietojasi ja käsittelemme niitä automaattisesti. Voimme kerätä henkilötietojasi käyttäessäsi verkkopalveluitamme, rekisteröityessäsi siihen tai kun olet meihin yhteydessä. Keräämiämme tietoja ovat (i) tiedot, jotka annat meille tai jotka keräämme suoraan sinulta, (ii) tiedot, jotka keräämme automaattisesti, ja (iii) tiedot, jotka keräämme muista lähteistä.
Voimme kerätä sinulta seuraavanlaisia tietoja:
– Henkilöösi liittyviä perustietoja, esim. tiedot, jotka keräämme, kun rekisteröidyt verkkopalveluihin, perustaessasi ja käyttäessäsi omaa tai yhteistyökumppanin käyttäjätiliä, ottaessasi meihin yhteyttä tai
osallistuessasi kilpailuihimme. Henkilöösi liittyviä tietoja ovat esimerkiksi nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi, syntymäaikasi, sosiaalisen median profiilitietosi ja/tai muut vastaavat tietosi.
– Asiointi ja käyttäjätietoja, esim. käyttäjätunnuksesi ja salasanasi verkkopalveluihimme kirjautumiseen sekä tiedot välityksellämme tehtyihin ostoksiin liittyen;
– profiilitietoja, kuten esim. kielivalinnat ja kiinnostuksesi kohteet palvelussamme, tiedot verkkopalvelumme kautta ostetuista ja myydyistä tuotteista, niiden hinnoista, käytetyt maksutavat ja muut maksutiedot ja maksutilin kirjanpitoaineisto;
– sopimussuhteeseen liittyviä tietoja esim. palveluun ja sen käyttöön liittyvät tapahtumat ja yhteydenpito sekä mahdolliseen laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot; ja
– muita meille antamiasi henkilötietoja kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Käyttäessäsi verkkopalveluitamme voimme automaattista teknologiaa, mukaan lukien palvelulokeja, evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, hyödyntäen kerätä mm. seuraavia tietoja:
– asiointi ja käyttötietoja (ks. edellä), mukaan lukien lokitietoja, sekä sopimussuhteeseen liittyviä tietoja (ks. yllä), joita verkkopalvelumme osittain kerää myös automaattisesti;
– tietoja internetin ja verkkopalveluidemme käyttöön liittyen (esim. toiminta verkkopalvelussamme, verkkosivu tai sovellus, jolta siirryit verkkopalveluumme ja vierailun kesto verkkopalvelussamme);
– tietoja käyttämästäsi tietokoneesta tai mobiililaitteesta (esim. IP-osoite, tyyppi, käyttöjärjestelmä ja selain sekä niiden asetukset ja selaimen versio, laitteen sarjanumero, laitetunnus tai mobiililaitteesi laite ja/tai
evästetunnus, mainostunniste, sekä näytön tarkkuus); sekä
– mikäli olet antanut tähän suostumuksesi, voimme kerätä tietoa mobiililaitteesi tai tietokoneesi sijainnista. Ks. tietoa evästeiden käytöstä tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Voimme kerätä tietojasi myös julkisista sekä muista lähteistä, kuten muista yrityksistä ja organisaatioista, mukaan lukien meidän ja meidän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä. Voimme myös yhdistellä sinulta kerättyjä, automaattisesti kerättyjä ja muista lähteistä kerättyjä tietoja.
Voimme lisäksi kerätä aggregoitua tietoa muista lähteistä, kuten meihin liittyvä toiminta sosiaalisessa mediassa. Tällaisesta aggregoidusta tiedosta yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste.

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– Verkkopalveluidemme toteuttaminen: Käytämme henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseen ja kirjautumiseen, verkkopalveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja suojaamiseen, mahdolliseen laskutukseen ja perintään, oston tai tilauksen välittämiseen yhteistyökumppaneillemme (eli palvelun tai myytävän tuotteen
myyjälle, jonka tarjoama tuote on verkkopalvelumme kautta tilattu/ostettu) sekä käyttäjän kanssa tapahtuvaan viestintään. Edellä mainittuja tietoja käsitellään verkkopalveluita koskevan sopimuksen täyttämiseksi. Emme voi tarjota palveluamme, mikäli et ole antanut sähköpostiosoitettasi, nimeäsi sekä
tietoja maksuvälineestä. Lisäksi palvelun käyttö edellyttää, että voimme lähettää sinulle palvelun käyttöön liittyvää yhteydenpitoa ja että voimme luovuttaa oston/tilauksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot yhteistyökumppanillemme (palvelun/tuotteen myyjä osapuoli, jonka tarjoama palvelu/tuote on verkkopalvelumme kautta ostettu/tilattu).
– Markkinointi: Käytämme tietoja tuotteidemme ja palveluidemme sekä yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Tällöin käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
tai oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi vastustaa markkinointia tai peruttaa siihen antamansa suostumuksen milloin tahansa.
– Tuotekehitys: Käytämme tietoja kehittääksemme palveluista entistä parempia. Esimerkiksi käyttäjien yhteydenotot ja markkinatutkimukset auttavat meitä ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia ja parannuksia verkkopalveluihimme toivotaan. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
– Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme mahdollisesti käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja
selvittää verkkopalvelumme käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
– Lakisääteiset velvoitteet: Tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytämme kuusi (6) vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy noudattaaksemme kirjanpitolakia. Esimerkiksi edellä mainitussa tilanteessa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Muissa mahdollisista käsittelytarkoituksista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai pyytäessämme suostumuksesi tietojen käsittelyyn.

4. Henkilötietojen jakaminen, vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät.

Luovutamme henkilötietojasi vain tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Emme myy henkilötietojasi. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi seuraavasti:
– Yhteistyökumppanit: Luovutamme oston tilauksen yhteydessä palvelun toteuttamiseksi tarpeelliset yhteystietosi sekä tiedon tekemästäsi ostosta/tilauksesta palvelun /tuotteen myyjälle. Tällöin myös myyjäosapuoli käsittelee henkilötietojasi.
– Konserni: Henkilötietojasi voidaan luovuttaa muodostamamme konsernin sisällä, jolloin henkilötietoja vastaanottava osapuoli saa luovuttaa tietoja muille tahoille ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
– Yritysjärjestelyt: Voimme liiketoimintamme mahdollisen myynnin tai siirron tai muun meitä koskevan yritysjärjestelyn yhteydessä välittää järjestelyyn osallisille osapuolille ja heidän neuvonantajillaan keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja.
– Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisen viranomaisen edellyttämällä kuitenkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
– Oikeudelliset vaateet, verkkopalveluidemme suojaaminen ja perintä: Voimme käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli se on tarpeen verkkopalveluidemme teknologian suojaamiseksi, meidän, työntekijöidemme tai muiden oikeuksien tai etujen suojaamiseksi tai puolustamiseksi tai myös rikosten selvittämiseksi. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, mikäli se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai sellaiselta
puolustautumiseksi.
– Suostumus: Voimme muutenkin luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille, mikäli rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa. Voimme luovuttaa verkkopalveluidemme käytöstä sellaisia anonymisoituja tietoja, josta et ole tunnistettavissa. Voimme yhdistää sinun ja muiden palvelua käyttävien asiakkaiden tietoja niin, ettei ne ole tunnistettavissa.

5. Henkilötietojen rajat ja niiden ylittävät siirrot.

Meillä ja tulevilla konserniyhtiöillämme tulee olemaan eri valtioiden alueella toimivaa liiketoimintaa sekä järjestelmiä. Voimme luovuttaa tietojasi konsernimme sisällä. Voimme siirtää tai luovuttaa tietoja maihin, joissa meillä on liiketoimintaa tai palveluntuottajayhteistyökumppaneita, tai joista meille tuotetaan palveluita ja tarvittaessa muuallekin esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä, mukaan lukien EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietojen siirrot ja luovutukset toteutetaan aina soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Mikäli EU ei ole katsonut kohdemaan suojatasoa riittäväksi, huolehdimme sopimuskäytännöin, soveltuvien osin käyttäen EU-komission mallilausekkeita ja / tai muilla käytännöillä riittävän tietosuojan tasosta henkilötiedoillesi. Tietoja siirretään tai luovutetaan ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisella tavalla ja siinä esitettyihin tarkoituksiin.

6. Rekisterin suojauksen perusteet.

Olemme järjestäneet tietojen suojauksen asianmukaisesti sekä hallinnollisin, fyysisin ja teknisin keinoin (mm. palomuurein ja salasanoin). Työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus. Em. suojaukseen tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta tietojen käsittelyyn ja siirtoon internetin välityksellä liittyy kuitenkin aina jonkinlaisia riskejä. Ilmoitamme asianosaisille viipymättä, jos
toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, josta voi aiheutua korkea riski oikeuksiesi tai vapauksiesi suhteen.

7. Henkilötietojen säilytysaika.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisestä.
Säilytämme tietoja niin kauan, kun on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Edellä mainitun ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme rekisteröidyn nimi- ja  yhteystietoja sekä yksittäisiä rekisteröidyn profiilin tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan, kun rekisteröity ei ole kieltänyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja rekisteröidyn yhteystiedoista, jotta voimme huolehtia kiellon
noudattamisesta. Rekisteröity voi em. tilanteessa pyytää tietojen poistamista myös kokonaisuudessaan. Voitte itsekin soveltuvan säätelyn puitteissa vaikuttaa tietojen säilytysaikaan käyttämällä tässä selostuksessa kuvattuja oikeuksia. Pyrimme myös pitämään meillä olevat henkilötiedot ajantasaisina ja oikeina päivittämällä vanhentuneita tietoja sekä poistamalla tarpeettomia tietoja. Voimme myös aika ajoin kehottaa tarkistamaan olemassa olevien tietojenne ajantasaisuuden.

8. Evästeet (”cookies”)

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttämällesi laitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustoillamme vierailevat selaimet. Evästeet eivät itsessään liiku mitenkään verkossa, vaan ne asennetaan käyttäjän laitteelle
ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut käyttämämme vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien leviämiseen.

Käytämme verkkopalveluissamme sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukioloajan mukaan. Tallennettavat evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan (muutama kuukausi/vuosi) tai kunnes käyttäjäosapuoli poistaa ne. Käytämme verkkopalveluissamme ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkopalveluissamme käytetään kolmannen osapuolen, kuten mainosverkostojen, mittaus-, analytiikka- ja seurantapalveluiden sekä sosiaalisen median evästeitä. Evästeiden avulla voimme muistaa rekisteröidyn kirjautumistiedot ja valinnat, kehittää palveluitamme sekä liiketoimintaamme, ja mahdollistaa käyttäjän todennäköisten mielenkiinnon kohteiden mukaan räätälöidyn markkinoinnin ja tarjonnan esittämisen palveluissamme sekä mahdollisten väärinkäytösten
tutkimisen. Hyödynnämme evästeitä myös verkkopalveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä tutkiaksemme sitä, onko markkinointisähköposteja tai uutiskirjeitä tai vastaavia avattu, ja myös onko
niiden perusteella tehty mitään toimenpiteitä. Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjille annetaan mahdollisuus kieltäytyä evästeiden asettamisesta selaimen asetusten avulla, taikka käyttää tietosuojaselosteen kohdassa 9 kuvattuja vaikutusmahdollisuuksia.

9. Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

Voi vaikuttaa tietojesi käsittelyyn seuraavia oikeuksiasi käyttäen:
– Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut tiedot. Pyynnöstäsi virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia lakisääteisten velvotteiden hoitamiseksi, noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai ne ovat tarpeen meidän ja sinun (teidän) välisen sopimuksen täyttämiseksi.
– Tietojen siirtäminen: Voitte halutessanne saada siirretyksi toimittamasi tiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Voit samalla saada tällaiset henkilötiedot pyynnöstäsi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa.
– Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Sinulla on samoin oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, markkinointitutkimusta tai suoramarkkinointia varten, ml. Profilointi. Voit vastustaa myös muuta käsittelyä joka perustuu
oikeutettuun etuun henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.
– Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla kohdassa 1 olevaan osoitteeseen.
– Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus viranomaisille, mikäli katsot että tietojasi on käsitelty voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Pyrimme ratkaisemaan riitaisuudet ja erimielisyydet kuitenkin suoraan sinun kanssasi ja pyydämme olemaan asiassa ensisijaisesti yhteydessä kohdassa 1.
mainittuun osoitteeseen. Huomioithan, että palvelun käyttäminen edellyttää vähintään sähköpostisoitteesi, nimesi ja maksuvälinetietojesi antamista ja niiden käsittelyn sallimista. Samoin palvelun käyttäminen edellyttää, että
voimme lähettää sinulle palvelun käyttöä liittyvää yhteydenpitoa ja voimme luovuttaa palvelun/tuotteen myyjäosapuolelle ostotapahtuman käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Automaattisesti kerättyjen tietojen osalta voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn seuraavasti:
– Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”private browsing”) voit selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.
– Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin vaihdat yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
– Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa verkkopalvelumme toiminnallisuuteen.
– Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticissa asettamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
– Sijaintietojen luovuttamisen estäminen: Voit itse estää sijaintitietojen luovuttamisen useimmissa käyttöjärjestelmissä ja mobiililaitteissa.
Pyydämme huomioimaan, että evästeiden tai sijaintitietojen käytön estämisellä jotkut palvelumme toiminnallisuudet eivät välttämättä toimi oikein tai suunnitellulla tavalla.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen.

Voimme päivittää tietosuojaselostetta milloin tahansa. Voimassa oleva tietosuojaselosta on aina saatavilla verkkosivuillamme.

Copyright Ruse Group Oy 2022 / Privacy policy.


Käyttöehdot

Ruse Group Oy (Ruse App). Sopimus- ja käyttöehdot. Päivitetty 20.6.2022

1. Yleiset ehdot:
Ruseapp ja Ruseapp.fi on Ruse Group Oy:n (Y-tunnus: 3245822-7) markkinapaikka. Näitä sopimus- ja käyttöehtoja Ruse Group oy:n (jäljempänä Ruse, sisältää Ruse Group Oy:n aplikaation ja selaimen kautta tuotettua palvelua) ja sen asiakkaiden välisissä kauppasuhteissa. Rusen välittämien palveluiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Kaupankäyntiin sovelletaan niin myyjän (jäljempänä tarkoitetaan palveluntarjoajaa, joka Rusen palvelun kautta myy palvelujaan/tuotteitaan) kuin ostajan (jäljempänä loppukäyttäjä joka palvelun/tuotteen Rusen kautta ostaa) kanssa kaupankäyntihetkellä voimassa olevia sopimus/käyttöehtoja, nämä ovat luettavissa Rusen kotisivuilla.
Ruse ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Rusen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ruse on velvollinen ilmoittamaan asiakkailleen (asiakas, jäljempänä myyjä/ostaja) ylivoimaisesta esteestä välittömästi.

2. Asiakas ja tietosuoja:
Nämä löytyvät sivuiltamme kohdasta tietosuojalauseke. Tietosuojalauseke kattaa niin myyjän/ostajan.

3. Hinnasto:
Hinnat kattavat voimassa olevan arvonlisäveron.

Ostaja: Ostaja maksaa Rusen palvelun kautta valitsemansa tuotteen tai palvelun, tuotteen hinnoittelun määrää tuotteen tai palvelun myyntiin antanut myyjä osapuoli.

Myyjä: Palvelun välityksen jälkeen myyjälle (Ruse) tilittää joka viikon tiistai myydyistä palveluista maksun myyjälle. Mikäli tiistai on pyhäpäivä, tilitys tapahtuu ensimmäisenä arkipäivänä. Pankkiyhteyksistä riippuen on varauduttava +1 pankkipäivän viivästymisiin. Tilitettävästä arvonlisäverollisesta summasta Ruse vähentää välityspalkkion/komission joka on 10%. On myös varauduttava siihen, että tilityksissä voi olla pieniä viivästyksiä 2022 loppuvuoteen saakka, johtuen Rusen tekniikan sisäänajamisesta ja testauksista.
Palvelun käyttö ja yrityksen markkinointi on Rusessa myyjälle ilmaista, vain Rusen kautta onnistuneita myynneistä peritään välityspalkkio/komissio.

Rusella on oikeus muuttaa hintojaan milloin tahansa, hinnan mahdolliset muutokset näkyvät aina kotisivuillamme www.ruseapp.fi

4. Palvelun käytön muita ehtoja:
Ostaja: Ostaessaan palvelun/tuotteen myyjältä Rusen kautta sitoutuu ostaja myös käyttämään palvelun/tuotteen. Palvelun/tuotteen käyttämisen jättämisestä ei pääsääntöisesti enää palautuksia ostajalle tehdä, pois lukien ylivoimaisesta tilanteesta tai esteestä aiheutunut palvelun/tuotteen käyttämisen jättäminen. Tässä tapauksessa ostajan on oltava yhteydessä ensisijaisesti myyjään ja toissijaisesti Rusen asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme www.ruseapp.fi

Myyjä: Myydessään palveluitansa/tuotteitaan on huomioitava seuraavat säännöt:
– Pääsääntöisesti myyjä voi laittaa maksimissaan 5 tuotetta/palvelua kerrallaan myyntiin, Rusen kotisivuilta löytyy kuukausimaksulliset palvelut joka mahdollistavat tuotteiden myyntiin laittamisen lisäämiseen.
– Myyntiin voi laittaa tuotteita/palveluita vain maksimissaan 7 päivää eteenpäin
– Myydyille tuotteille/palveluille ei ole pakko antaa alennusta, mutta on huomioitava että alennuksen antaminen edesauttaa huomattavasti myyntiin laitetun tuotteen/palvelun eteenpäin myymistä.
– Asiakaspalautukset, pääsääntöisesti ei Ruse eikä myyjä ole velvoitettu palauttamaan ostajalle rahoja mikäli peruutus ei ole tapahtunut esim. ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta tapahtumasta. Mikäli ostajan maksama summa on jo asiakastililtä siirtynyt myyjälle, on myyjän keskusteltava mahdollisesta hyvityksestä ostaja kanssa suoraan. Muutoin asiakas on oikeutettu hakemaan palautusta Ruselta. Kaikissa tapauksissa Ruse pidättää itselleen oikeuden periä 10% komissio kuluihinsa arvonlisäverollisesta myynnistä, jonka Ruse on välittänyt.
-Myyjä sallii liikemerkkinsä ja yhteystietojensa käytön Rusen palveluissa. (ks. tietosuojalauseke).

5. Maksutavat/tositeet:
Ostaja: Ostaja luovuttaa/antaa maksutapatietonsa rekisteröityessään Rusen palveluun. Maksutavat löytyvät Ruse sovelluksesta tai kotisivuilta. Annettujen tietojen osalta sovelletaan tietosuojalausekettamme sekä voimassa olevia kohdemaan lakeja koskien tietojen suojaamista sekä turvallisuutta. Palvelun käyttäminen ilman maksutavan luovuttamista ei ole mahdollista.
Ostaja saa ostamastaan palvelusta tositteen sähköisesti Rusen palvelusta. Toimitettavan sähköisen tositteen toimitustavan saa valita palvelusta. Tosite toimii myös kuittina, joka esitetään myyjä osapuolelle.

Myyjä :Myyjä luovuttaa antaa tilinumeronsa rekisteröityessään palveluun. Annetulle tilinumerolle hyvitetään aikaisemman mukaan myyjälle kuuluva osuus myydystä palvelusta/tuotteesta. Hyvitys on arvonlisäverollinen vähennettynä Rusen 10% komissiolla. Myyjä vastaa itse arvonlisäveron ilmoituksista/tilityksistä verottajalle .Rekisteröitynyt myyjä saa Rusen palveluista aina reaaliaikaisen tiedon myydyistä tuotteista, niiden yhteissummasta, eritellyt summat sekä arvonlisäveron, haluamallaan aikavälillä. Ostosta ostaja saa myös tositteen sähköisesti, tämä sähköinen tosite toimii kuittina jonka ostaja myyjälle esittää.
Mikäli myyjä saa tuotteen myytyä itse, tulee myyjän välittömästi poistaa Ruseapissa oleva jo myyty tuote itse. Ruseapin kautta myydyt tuotteet poistuvat aina automaattisesti Rusen myyntiosiosta, kun tuote on myyty Rusen kautta tai aikaraja on tullut vastaan. Myyjä saa aina tiedon Rusen kautta tapahtuneesta onnistuneesta myynnistä sähköisesti. Tavan millä tämä myyty tuote/palvelu myyjälle sähköisesti ilmoitetaan on valittavissa myyjän osiosta Ruse palvelussamme.

6. Rekisteröityminen:
Ostaja: Palvelun käyttäminen täysipainoisesti edellyttää palveluun rekisteröytymistä. Rekisteröityminen tapahtuu Rusen kotisivuilla tai mobiilisovelluksen kautta. Rekisteröityneen tietoja käsitellään tietoturvalausekkeemme mukaisesti sekä kohdemaan voimassa olevia lakeja noudattaen.

Myyjä: Ks. Kohta ostaja.

Markkinointi/markkinointiviestintä:

Niin ostajalla kuin myyjällä on kotisivujemme tai mobiilisovelluksemme kautta oikeus valita tapa/tapoja, millä markkinointia tai tietoa tuotteista/palveluista ottaa vastaan. Tarkemmin asiasta tietoturvalausekkeessamme.

7. Ongelmatilanteet ja reklamointi:
Ostetuista palveluista reklamointi, suoraan myyjä osapuolen kanssa
Muissa tapauksissa Ruse asiakaspalvelu, info@ruseapp.fi, 0440-798555.
Erimielisyyksien ratkaisu ja oikeuspaikka: Asiakaalla on oikeus saattaa erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(www.kuluttajaneuvonta.fi).Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus käyttää Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/ord). Asiakas voi nostaa riitaisuuksia koskevan kanteen Ruse Group Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.
Asiamies kuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Yhteystiedot:
Asiakaspalvelu: info@ruseapp.fi, 0440-798555
Ruse Group Oy: Vaaramentie 1A2, 60510 Hyllykallio,Suomi,www.ruseapp.fi

Copyright: Ruse Group Oy / 2022